Výcvik – technika a zařízení

V roce 2012 jsme uskutečnili námětové neboli prověřovací cvičení v dálkové dopravě vody v Doubravici.