Výročí sborů

Výročí sborů SDH

95. výročí oslaveno v Doubravici roce 1993 v prostoru u Doubků kde vyhávala dechová kapela Hájovanka. Potom pokračování taneční zábavou. Odkaz na prohlížení 14 foto je v souboru ve formátu pdf

95. výročí založení sboru SDH Doubravice

100. výročí oslaveno v Doubravici roce 1998 v prostoru u Doubků . Oslava pokračovala taneční zábavou. Odkaz na prohlížení 14 foto je v souboru ve formátu pdf

100. výročí založení sboru SDH Doubravice